Make your own free website on Tripod.com
A Kastély  
    Megmaradt - sok magyarországi kastéllyal ellentétben. Egy olyan magyar főúr építette, akinek éppoly fontos volt Habsburg-hűsége, mint magyarsága.
    Az 1777 körül megépült kastély jóval szerényebb lett, mint ahogyan azt az első megrendelő szerette volna, de így is a város egyik ékessége.
    Megmaradt az épület, de toronyszobájából elvesztek azok az emlékek, amelyeket a Felség Vendég, a császár itt tartózkodása óta őriztek az aulikus Esterházyak. Nem volt örömteli vendégség: Napóleon Győrig előrenyomuló csapatai kényszerítették az uralkodót menekülésre és itt kellett aláírnia a francia császár által Schönbrunnból diktált békét.
    Megmaradt a kastély, pedig az 1921-ben erőszakkal visszatérni akaró IV. Károlyt, az utolsó felkent magyar királyt a sikertelen kísérlet után az udvarhű Esterházy Ferenc itt látta vendégül. - Letartóztatását megakadályozni ő sem tudta.
    Megmaradt olyannak, amilyen volt. Kívülről. Belül? Talán egyszer még szépségéhez méltó szerepet kap.